Qekspert

Hvad jeg tilbyder:

En uvildig vurdering af kvaliteten af produkter og processer og kundernes tilfredshed.


Vurderingen kan foretages op imod EFQM Excellence modellen eller min egen generiske checkliste for modenhed af kvalitetstyringen.


Metoden kan også bruges som en parathed op imod ISO 9001, AS 9100, AQAP eller andre Q-standarder med en resulterende gap-analyse.Foreslået forløb


Dag 1         En forberedende præsentation og drøftelse af Jeres produkter, processer og                         kvalitetsstyringsaktiviteter


Dag 2        Min udfyldelse af checklisten ved en grundig gennemgang i virksomheden
og dag 3


Dag 4        Min præsentation af det vurderede modenhedsniveau, stærke og svage                                områder samt prioriterede forbedringstiltag ud fra risici og cost/benefit.

Qekspert.dk, Jarlsmindevej 156, 8260 Viby J, CVR 41986212