Qekspert

Hvad jeg tilbyder:

Min uvildige vurdering af jeres interne forretningsprocesser med grafisk scorecard og afdækning af stærke og svage områder. 


Vurderingen kan foretages op imod min egen generiske checkliste for modenhed af kvalitetstyringen, en excellence-standard som fx. EFQM eller en Q-standard.


Metoden kan med stor fordel bruges som en parathed op imod ISO 9001, AS9100, AQAP eller andre Q-standarder med en resulterende gap-analyse og handlingsplan.


Foreslået forløb


Dag 1         En forberedende præsentation og drøftelse af jeres produkter, processer og                         kvalitetsstyringsaktiviteter


Dag 2/3   Min udfyldelse af checklisten ved en grundig gennemgang og interviews i                              virksomheden


Dag 4        Min præsentation af det vurderede modenhedsniveau, stærke og svage                               områder samt prioriterede forbedringstiltag ud fra risici og cost/benefit.

Qekspert.dk, Jarlsmindevej 156, 8260 Viby J, CVR 41986212