Qekspert

Hvad jeg tilbyder:


Indførelse af værdiskabende audits


  • Etablering eller forbedring af interne audits
  • Træning af interne auditorer i teori og praksis
  • Risikobaseret indsats
  • Handlingsorienterede auditrapporter
  • Grundig opfølgning med verifikation af effekten af de korrigerende handlinger


Udførelse af audits


  • Udførelse af audits hos potentielle og eksisterende underleverandører
  • Forberedelse af og medvirken ved certificerings-audits
  • Hjælp til god afvikling af kunde-audits i virksomheden

.

Qekspert.dk, Jarlsmindevej 156, 8260 Viby J, CVR 41986212